Y Grŵp Perfformiad

Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf y grŵp hwn tua diwedd 2015, ac mae cyfarfod o’r grŵp wedi’i drefnu ar gyfer pob chwarter.  Mae tri o brif ddarparwyr gwasanaeth Gogledd Cymru sy’n mewnbynnu data i’r Gronfa Ddata Genedlaethol yn mynychu’r cyfarfod, gan gynnwys cynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru a Gwasanaeth Gwybodeg Gogledd Cymru. Y Cadeirydd yw Vicky Jones, sef rheolwr Comisiynu a Datblygu Bwrdd Cynllunio Ardal Gogledd Cymru. Mae’r grŵp hwn wedi esblygu, ac mae ei lefelau presenoldeb yn dda iawn, sy’n dangos ymrwymiad, ysgogiad ac egni i ddatrys problemau’n gysylltiedig â data yng Ngogledd Cymru.  Mae hyfforddiant cronfa ddata wedi cael ei gynnal i’r darparwyr, a bu croeso mawr i’r hyfforddiant hwnnw. Mae’r darparwyr hefyd wedi rhannu arferion da wrth ymdrin â meysydd gwaith Dangosyddion Perfformiad Allweddol.  Yn dilyn dechrau ansicr i’r flwyddyn ariannol o ran perfformiad data, ac o ganlyniad i gydweithio a chydweithredu agosach, mae’r perfformiad o ran data wedi gwella yng Ngogledd Cymru. Bydd datblygiad y grŵp hwn, a’r Cynllun Gweithredu sy’n ei gefnogi, o gymorth i gynnal y momentwm ar gyfer y dyfodol.

Data Perfformiad misol a chronnus Gogledd Cymru ar gyfer 2015/16

perfformiad data.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.