Tîm BCA Gogledd Cymru

Vicky Jones

Rheolwr rhanbarthol

01352 803251

Vicky.Jones3@wales.nhs.uk

Ben Carter

Rheolwr Cyllid a Pherfformiad Rhanbarthol

07812 660692 / 01978 297018

Ben.Carter@wrexham.gov.uk

Helen Jones

Swyddog Camddefnyddio Sylweddau –  Conwy a Sir Ddinbych

01492 57522 / 07800 689129

helen.wyn.jones@conwy.gov.uk

Catherine Kelly

Swyddog Camddefnyddio Sylweddau – Sir y Fflint a Wrecsam

01352 702741 / 07393761905

Catherine.Kelly@flintshire.gov.uk

Swyddog Comisiynu a Datblygu Rhanbarthol Camddefnyddio Sylweddau

Swyddog Camddefnyddio Sylweddau – Gwynedd ac Ynys Môn

07734 776950 / 01286 679876

RhiannonMair@gwynedd.gov.uk

Paul Firth

Swyddog Camddefnyddio Sylweddau – Sir y Fflint a Wrecsam

01352 702 741

Paul.Firth@flintshire.gov.uk

Advertisements