Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif (GBCG)

Beth yw GBCG?

Nod ymagwedd GBCG yw grymuso staff yn arbennig rhai sy’n gweithio yn y gwasanaethau iechyd, ond hefyd sefydliadau partner, i gydnabod y rôl sydd ganddynt yn hybu ffyrdd o fyw yn iach, cefnogi newid mewn ymddygiad a chyfrannu at leihau’r perygl o glefyd cronig. Continue reading

Advertisements