‘Flipped it’

Cynhyrchodd Heddlu Gogledd Cymru, mewn partneriaeth â menter gymdeithasol Eternal Community Media o Wrecsam, ffilm arloesol o dan y teitl ‘Flipped It’. Dangoswyd y ffilm i gynulleidfa wadd yn Theatr Colwyn, Bae Colwyn. Continue reading

Advertisements