Cais yn dathlu 40 mlynedd

Ymunodd defnyddwyr gwasanaethau, staff a phartneriaid â darparwr gwasanaeth elusennol a thrydydd sector CAIS mewn tri pharti arbennig i nodi pen-blwydd y sefydliad yn 40 oed. Continue reading

Advertisements

Prosiect Ymchwil i fynd i’r afael â defnydd o ‘anterth cyfreithiol’ yn Sir Ddinbych

Cafodd prosiect newydd arloesol sy’n bwriadu cofnodi effaith yr hyn a elwir yn ‘anterth cyfreithiol’ drwy Sir Ddinbych ei lansio fis Mai. Continue reading

Gwasanaeth newydd cynnwys defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr

Hafal a CAIS yn ennill cytundeb i ddarparu gwasanaeth iechyd meddwl / camddefnyddio sylweddau integredig yng Ngogledd Cymru. Continue reading