Premiere Ffilm Fer

 Dangosiad Cyntaf Moving on in my Recovery

Ddydd Mercher 10 Awst cynhaliodd Cymunedau Adfer Gogledd Cymru bremiere ffilm fer a wnaed ynglŷn â’r rhaglen a gomisiynwyd gan y BCA, ‘Moving on in my Recovery’ (MOIMR).

Daeth bron i 60 o bobl i weld y ffilm, roedd digon o chwerthin a dagrau yn y ffilm ei hun oedd yn hynod bwerus.

Roedd y noswaith yn llwyddiant ysgubol a gobeithir y gellir defnyddio’r ffilm er mwyn ysbrydoli ac annog unigolion eraill i newid eu bywydau er gwell.

Isod mae rhai sylwadau gan unigolion oedd yn bresennol.

“Am lwyddiant arbennig ac roedd yn pwysleisio pam ein bod yn gweithio mor galed i roi’r gorau i gyffuriau ac alcohol….”

“Diolch i bawb ym Mhenrhyn am eich croeso… roedd yn noson fythgofiadwy.”

“Ffilm wych yn hyrwyddo MOIMR a’r rhyddid arbennig y mae’n ei roi i bobl i symud ymlaen gyda’u hadferiad. Llwyth o bobl yma hefyd. Da iawn i bawb sydd wedi bod yn gweithio ar hyn. Stwff gwirioneddol ysbrydoledig.”

“Diolch i bawb fu’n rhan o drefnu’r noson arbennig hon heno, roedd mor emosiynol, wrth edrych ar bawb roeddwn yn meddwl am y bobl arbennig sydd gen i yn fy mywyd sy’n ffrindiau mor dda ac sydd wedi bod yn gefn i fi drwy gyfnod anodd iawn ac sydd wedi fy helpu, byddaf yn fythol ddiolchgar i chi gyd. Diolch yn fawr.xx”

“Noson wych (byddai’n dda pe bai pawb sydd wrthi’n adfer a phawb sy’n delio gyda phobl sy’n cael help gyda’u dibyniaeth yn gwylio MOIMR) da iawn bawb xx”

“OMG!  MOIMR!!! 55 o bobl ym Mhenrhyn heno ar gyfer premiere y ffilm.”

“Nid yw’r geiriau gennyf i fynegi fy malchder o ddewrder, angerdd a phenderfyniad y bobl sydd o’m cwmpas. Nawr wedi eu dal ar ffilm er mwyn ysbrydoli mwy o bobl x”

“Ffilm emosiynol iawn ac rwy’n falch iawn o’r rhai fu’n cymryd rhan… mae fy nhaith wedi cychwyn drwy’r gefnogaeth a’r gyfeillgarwch rwyf wedi eu gwneud drwy Agro x”

“ I bawb a fynychodd bremier MOIMR ym Mhenrhyn neithiwr, diolch am arddangos cymaint o gefnogaeth a rhannu’ch taith arbennig gyda ni. Llawer o ddiolch gan eich teulu agro, daliwch i fod yn arbennig xx”

Advertisements