Fforwm Arfer Gorau Plant a Phobl Ifanc

Cynhaliwyd y gyntaf o gyfres o sesiynau hyfforddiant ac ymwybyddiaeth staff, wedi’i hariannu gan y Bwrdd Cynllunio Ardal, ar 30 Medi.

Thema’r digwyddiad oedd ‘Ieuenctid Normadol’, ac fe drafodwyd y canlynol

  • Atgoffa ynghylch y materion hollbwysig sy’n gysylltiedig â datblygiad a’r camddefnydd o sylweddau ymhlith pobl ifanc
  • Archwiliad o’r defnydd o’r Mynegai Cymhlethdod
  • Deall swyddogaeth y broses SPUR

Phil Harris oedd y prif siaradwr – Darlithydd Ymgynghorol ym Mhrifysgol Bryste ac Ymarferydd Camddefnyddio Sylweddau.

Anelwyd y Fforwm at staff rheng flaen Haen 2 a Haen 3 ar draws Gogledd Cymru sy’n cydweithio â phlant a phobl ifanc ag anghenion cymhleth, a rhai sy’n wynebu mwy o risg y byddant yn ymhél â sylweddau, a llai o wytnwch yn erbyn hynny.

Bu’r adborth o’r digwyddiad yn gadarnhaol iawn:

Presenoldeb: 31 aelod o staff o Ogledd Cymru

25 o ffurflenni gwerthuso wedi’u dychwelyd i Phil Harris

Roedd yr holl gynrychiolwyr o’r farn fod y digwyddiad yn berthnasol iawn i’w gwaith.

Mae dwy sesiwn arall wedi’u trefnu ar gyfer 2016, ac awydd cryf ymhlith y staff i fod yn bresennol yn y sesiynau hynny.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.