Datblygu’r Gweithlu

Mae Datblygu Gweithlu Gogledd Cymru yn flaenoriaeth ym mhob gwasanaeth sy’n cynnig darpariaeth yn gysylltiedig â chamddefnyddio sylweddau ar draws Gogledd Cymru, o ran parhau i wella a diweddaru sgiliau’r staff craidd ym maes cyffuriau newydd a chyffuriau sy’n dod i’r amlwg.  Yn ystod blwyddyn ariannol 2015/16, defnyddiwyd y gyllideb i ariannu hyfforddiant priodol ar gyfer gweithwyr proffesiynol, comisiynwyr, defnyddwyr gwasanaeth a’r sector gwirfoddol ym maes NPS (sylweddau newydd seicogymdeithasol) gan ledaenu gwybodaeth ac arbenigedd ar draws Gogledd Cymru. Hyd yma, mae mwy na 300 o gynrychiolwyr wedi derbyn hyfforddiant NPS er mwyn ceisio deall y pryderon a’r problemau sy’n gysylltiedig â’r ffenomen newydd hwn yn llawn, a sut i ymdrin â hyn yn y dyfodol.  Mae’r gyllideb hon hefyd yn cefnogi darparu hyfforddiant sylfaenol 2 ddiwrnod o hyd ar gamddefnyddio sylweddau.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.