Cydgymorth a Hwyl yr Wyl

Parhaodd NWRC (Cymunedau Adfer Gogledd Cymru) i gynnig ystod o raglenni therapiwtig ar-safle drwy gydol yr Ŵyl. Yn sgil y cynnydd mewn adferiad yn seiliedig ar ymwrthod,  mae’r potensial i lithro’n ôl wedi lleihau’n sylweddol ymhlith mwyafrif llethol y cyfranogwyr, gyda 95% yn parhau i ymwrthod dros holl wyliau’r Nadolig – cyfnod anodd iawn i lawer. Mae’r fenter a ariennir drwy’r FSF wedi helpu cyfranogwyr i aros yn sobr ac wedi rhoi’r sgiliau a’r cryfder iddynt nid yn unig i oroesi dros y Nadolig, ond hefyd wedi rhoi cymuned o bobl debyg i rannu’r Ŵyl â nhw. Parhaodd y dathliadau a’r gweithgareddau drwy  gydol yr Ŵyl, gan roi cyfle i rai cyfranogwyr gael dathlu’r Nadolig mewn ffordd ystyrlon am y tro cyntaf ers blynyddoedd. Mae 2016 yn siŵr o fod yn flwyddyn wych i bawb a gymerodd ran.


Bar Sych y Nadolig

Xmas dry barYm mis Rhagfyr, cynhaliodd AGRO Cymru CIC, sef partner ariannu cymorth hyblyg NWRC, y “bar sych” cyntaf yng Ngogledd Cymru ar gyfer yr Ŵyl. Ariennir y gweithgareddau yma gan Comic Relief a’i nod yw hyrwyddo adferiad drwy ymwrthod. Mae’r elusen wedi llwyddo i gynnal pedwar digwyddiad tebyg drwy gydol 2015, gan arddangos amrywiaeth eang o gynnyrch organig o’r ansawdd gorau wedi’i dyfu gartref, ochr yn ochr â  cherddoriaeth fyw, ffilm a chomedi.

 

Cafodd y digwyddiadau eu staffio’n gyfan gwbl gan wirfoddolwyr o brosiect  FSF ac AGRO, gan gynnig cyfle i unigolion gael profiad o’r diwydiant arlwyo a lletygarwch. Dyma fenter y bydd AGRO ac NWRC yn parhau i’w chanlyn  yn 2016, a’r gobaith yw y bydd ymhen amser yn cynnig cyfleoedd mwy hirdymor am waith cyflogedig.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.