Diweddariad Grŵp Perfformiad Chwarter 2, 2016/17

Parheir i ddatblygu a chylchredeg adroddiadau perfformiad data misol a chwarterol ymysg grŵp perfformio GC yn ogystal â chyfarfodydd chwarterol rheolaidd a gynhelir er mwyn trafod materion / cynnydd sydd wedi ei wneud. Gellir trafod problemau o fewn y grŵp er mwyn rhannu profiadau a gellir rhannu arfer da. Mae nifer o bobl yn dal i fynychu’r cyfarfodydd chwarterol ac maent yn darparu llwyfan dysgu gyda’r awydd i weithio a chefnogi ei gilydd.

Yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf cynhaliwyd sesiynau hyfforddi ar draws Gogledd Cymru ac mae bellach wedi’i sefydlu o fewn y timau. Ar hyn o bryd mae’r grŵp yn gweithio ar yr heriau gydag adroddiadau Proffil Canlyniadau Triniaeth er mwyn gorfodi dull gweithio cyson yng Ngogledd Cymru.

Tra bo’r BCA yn parhau i weithio gydag a chefnogi darparwyr mae’r ymrwymiad a’r ymdrech a ddangoswyd gan yr holl ddarparwyr allweddol wedi bod yn amlwg ac o ganlyniad mae eu perfformiad data wedi gwella yn ystod Ch1 ac ymlaen i Ch2.

Gwaelodlinau a Thargedau Llywodraeth Cymru 2016/17:

DPA Gwaelodlin Llywodraeth Cymru 2014/15 Cyfradd Gogledd Cymru 2015/16
1 – Heb fynychu ôl Asesiad O dan 20% 12.6%
2 – Atgyfeirio at Driniaeth Dros 80% 77.9%
3 – Sylweddau TOP wedi eu lleihau 73.7% 69.0%
4 – Safon bywyd TOP 56.9% 65.4%
5 – Cwblhau’r driniaeth 67.1% 67.7%

Dangosyddion Perfformiad Allweddol Ch1:

DPA 1 – Heb fynychu ôl Asesiad

DPA 1 Gorff – 16 Awst -16 Med- 16 Ch2
GC Misol 14.35% 13.44% 10.70% 12.48%
Cronnus 14.60% 14.14% 13.43% 13.43%

Gogledd Cymru – Mae perfformiad wedi gwella yn Chwarter 2, gyda ffigwr cronnus yn gyson ac o dan darged Llywodraeth Cymru o 20%

DPA 2 – Amseroedd Aros rhwng Atgyfeiriad a Thriniaeth (20 diwrnod)

DPA 2  Gorff-16 Aws – 16 Med – 16 Ch2
GC Misol 78.4% 81.47% 83.15% 80.38%
Cronnus 77.62% 78.20% 78.86% 78.86%

Gogledd Cymru Perfformiad wedi gwella eto yn Chwarter 2 gyda statws Gwyrdd o dan 80%

DPA 3Camddefnyddio sylweddau problemus yn gostwng rhwng dechrau a’r adolygiad mwyaf diweddar/ gadael TOP

DPA 3 Gor – 16 Aws-16 Med-16 Ch2
GC Misol 78.36% 68.29% 77.84% 75.92%
Cronnus 75.03% 74.13% 76.12% 76.12%

Gogledd Cymru – Chwarter 2 yn dangos bod perfformiad wedi gwella eto ac yn parhau’n gyson ac yn dangos yn WYRDD

DPA 4 Ansawdd bywyd yn gwella rhwng dechrau a’r adolygiad mwyaf diweddar/ gadael TOP

DPA 4 Gor-16 Aws-16 Med-16 Ch2
GC Misol 67.37% 62.56% 63.16% 62.94%
Cronnus 64.63% 63.56% 62.74% 62.74%

Gogledd Cymru – gostyngiad bychan yn Chwarter 2 ond yn parhau i fod uwchben gwaelodlin Cymru o 56.90%

DPA 5Achosion wedi eu cau wrth Gwblhau Triniaeth

DPA 5 Gor-15 Aws-16 Med-16 Ch2
GC Misol 75.66% 75.14% 73.80% 74.92%
Cronnus 71.91% 72.58% 73.26% 73.26%

Gogledd Cymru- Mae Perfformiad Chwarter 2 yn dangos gwelliant yn erbyn Chwarter 1 – GWYRDD

CASGLIAD

Mae perfformaid o ran data Dangosyddion Perfformiad Allweddol wedi parhau yn gyson trwy ‘r ddau chwarter cyntaf o’r flwyddyn, gyda perfformiad ar y cyfan wedi gwella yn yr ail Chwarter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements