Ymgynghoriad Defnyddiwr Gwasanaeth – Sylweddau Seicoweithredol (NPS)

Ychydig o eiriau gan Ieuan Davies oedd ynghlwm yn y gwaith

Fy enw yw Ieuan Davies. Roeddwn yn rhan o’r gwaith o ymgysylltu a defnyddwyr NPS mewn ymgynghoriad I ddarganfod Beth oedd y materion ar y strydoedd yn Wrecsam. Mi wnes i fynychu pob sesiwn ar hyd yr wythnos wrth ymgysylltu mewn sefyllfaoedd niwtral megis mewn Caffi ac hefyd mewn Gwasanaethau lleol. Trwy gydol yr ymgynghoriad roedd cefnogaeth dda a llwyddwyd I dorri lawr llawer o rwystrau sydd yn codi mewn ymgynghoriadau o’r fath. Roeddwn yn rhan o’r prosiect yn fuan iawn yn y broses, wrth rhoi fy mewnbwn ar y cwestiynau oedd yn cael ei gofyn, cysylltu gyda’r defnyddwyr, casglu’r adborth ac hefyd mynychu cyfarfodydd I drafod a chyflwyno a chytuno ar beth oedd yn mynd I ddigwydd nesaf. Yn dilyn hyn, roeddwn yn rhan o’r tîm oedd am gyflwyno’r darganfyddiadau yma I amrywiaeth o sefydliadau a gwasanaethau.

O’r dechrau un, teimlwn yn rhan o’r prosiect ac fy mod a ròl allweddol yn y prosiect. Yn ogystal rhoddwyd digon o gefnogaeth I mi er mwyn cyflawni hyn yn effeithiol. Roeddwn yn gwerthfawrogi’n fawr y cyfle I ‘roi yn ôl’ I’r gymuned yr oeddwn wedi ei effeithio yn y gorffennol. Yn benodol rhoddodd y gwaith o gyflwyno’r gwaith yr hyder I mi a cyfle I mi ddatblygu fy sgiliau. Pob man yr oeddwn yn mynd roedd y cyflwyniad yn cael canmoliaeth. Roeddwn yn hapus hefyd gyda cynifer o bobl oedd yn gwrando ar yr argymhellion ac mae’n amlwg bod pethau yn dechrau datblygu gyda tystiolaeth bod gwaith wedi cychwyn ar yr argymhellion yma.

Mae’r gwaith yma wir wedi bod yn werthfawr iawn i mi ac I’r gymuned leol, ac rwyf yn ddiolchgar, ac yn falch iawn o fod yn rhan ohono. Roedd yn enghraifft wych o pa mor dda mae gwaith cynnwys defnyddwyr gwasanaeth yn gallu gweithio, ac yn dyst o pa mor dda mae’n gallu bod, I’r defnyddwyr gwasanaeth ac I’r gymuned gyfan.

Advertisements