Cais yn dathlu 40 mlynedd

Ymunodd defnyddwyr gwasanaethau, staff a phartneriaid â darparwr gwasanaeth elusennol a thrydydd sector CAIS mewn tri pharti arbennig i nodi pen-blwydd y sefydliad yn 40 oed.

Mynychodd tua 250 o bobl ddigwyddiadau ar draeth Bae Colwyn, yng Nghlwb Pêl-droed Dinas Bangor ac ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam – gan fwynhau gemau hwyliog, chwaraeon, bwyd a chacen er mwyn dathlu ‘pen-blwydd’ y corff.

IMAG0473

Dywedodd y Prif Weithredwr Clive Wolfendale ei fod yn beth braf iawn cael cwmni cymaint o ffrindiau dros yr haf o ddathlu.

 “Cawsom ein sefydlu yn 1976, ac rydym yn falch iawn ein bod yn dal i fod yma 40 mlynedd yn ddiweddarach, yn dal i weithio yng Ngogledd Cymru”, meddai.

“Rwy’n hynod o falch fod CAIS bellach yn rhannu cymrodoriaeth, cyfeillgarwch a thaith gyda chymaint o bobl gwych”.

Mae digwyddiadau ar gyfer gweithwyr hefyd wedi cynnwys barbeciw cymdeithasol, dathliad pen-blwydd ar ddiwrnod blynyddol y staff, a digwyddiad hyfforddi.

Y Cyfarwyddwyr Clive Wolfendale, Lynn Bennoch a Geraint Jones yn gwylio’r Cadeirydd Dr Dafydd Alun Jones yn torri cacen i ddathlu 40 mlynedd ar Ddiwrnod Staff Cais fis Gorffennaf.

DSC_0512
Y Cyfarwyddwyr Clive Wolfendale, Lynn Bennoch a Geraint Jones yn gwylio’r Cadeirydd Dr Dafydd Alun Jones yn torri cacen i ddathlu 40 mlynedd ar Ddiwrnod Staff Cais fis Gorffennaf.

Cynhelir swper mawreddog ar gyfer comisiynwyr a phartneriaid eraill fis Medi, pan fydd cyflwynydd radio a theledu enwog y BBC, Jason Mohammed yn siaradwr gwadd.

Nod CAIS yw galluogi newidiadau cadarnhaol ym mywydau pobl sydd wedi eu heffeithio gan ddibyniaeth, iechyd meddwl andwyol, diweithdra, troseddu a heriau bywyd eraill, drwy amrywiaeth o wasanaethau a chefnogaeth a ddarperir gan staff a gwirfoddolwyr crefftus a phrofiadol.

Derbyniodd y grŵp, sydd a’u pencadlys yn Llandudno, fwy na 8,200 o atgyfeiriadau’r llynedd.

Cafodd ei sefydlu yn 1976 gan dîm bach a arweiniwyd gan gyn-seiciatrydd ymgynghorol Ysbyty Gogledd Cymru Dr Dafydd Alun Jones – sy’n parhau’n gadeirydd ar Fwrdd Ymddiriedolwyr yr elusen.

Advertisements